Programi për Kur`anin Famëlartë

Medreseja e Beratit organizoi një program festiv për Kur`anin Famëlartë në ambientet e saj. Në këtë program festiv u shpërndanë çertifikatat e nxënësve të klasave të dhjeta për leximin e Kur`anit Famëlartë, që i është zbritur Profetit Muhammed (SAS), një ndër qindra mrekullitë e ndritura, udhëzues dhe burim lumturie për mbarë njerëzimin.
Në këtë program ishin të ftuar përfaqësuesi i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, përfaqësuesi i myftinisë së Beratit, prindërit e nxënësve dhe besimtarët e qytetit të Beratit
Përfaqësuesi i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë z. Lauren Luli theksoi në fjalën e tij se libri i Kur`anit është manuali më i mrekullueshëm i mesazheve dhe ligjeve hyjnore i lindur në horizontin e njeriut duke zbritur nga lartësia e lartësive në masën e vlerës së njeriut dhe duke marrë parasysh unitetin trup-mendje-shpirt të tij! Gjithashtu ai falenderoi drejtorin e Medresesë së Beratit për organizimin e një program të tillë.
Në këtë program u shpjegua rëndësia e Kur`anit, ku u shoqërua me disa videoklipe dhe me disa këndime nga pjesët e Kur`anit dhe ilahi nga nxënësit e shkollës në lidhje me Kur`anin. Në fund të programit të gjithë nxënësit e klasës së 10’të morrën çertifikatat dhe librat e Kuranit nga duart e të ftuarve.

Programi per Kuranin Famelarte (1) Programi per Kuranin Famelarte (2) Programi per Kuranin Famelarte (4) Programi per Kuranin Famelarte (5) Programi per Kuranin Famelarte (6) Programi per Kuranin Famelarte (7) Programi per Kuranin Famelarte (8) Programi per Kuranin Famelarte (9) Programi per Kuranin Famelarte (11) Programi per Kuranin Famelarte (16)