Provimi Final në Gjuhën Angleze në Medresenë e Beratit

Pas përfundimit me sukses të librit të parë Prime Time 1 në gjuhën angleze, nxënësit e klasës së 10-të u testuan në një provim për njohurit e marra për këtë periudhë.
Testi përbëhej prej 100 pyetjesh me 4 alternativa ku përfshiheshin pothuajse cdo pikë gramatikore/fjalori e mësuar deri tani. Provimi zgjati 80 minuta.

Provimi Final ne Gjuhen Angleze ne Medresene e Beratit (1) Provimi Final ne Gjuhen Angleze ne Medresene e Beratit (2) Provimi Final ne Gjuhen Angleze ne Medresene e Beratit (3) Provimi Final ne Gjuhen Angleze ne Medresene e Beratit (4) Provimi Final ne Gjuhen Angleze ne Medresene e Beratit (5)