Provimi i Pranimit në Medresetë

Në të gjitha medresetë u zhvillua provimi i pranimit ku morën pjesë më shumë se 2 mijë nxënës (djem dhe vajza) te klasava të nënta. Provimi zgjati dy orë dhe u zhvillua në Medresenë e Tiranës, Medresenë e Kavajës, Medresenë e Beratit, Medresenë e Cerrikut, Medresenë e Korcës si dhe në qytetin e Kukësit, Lacit, Burrelit, Peshkopisë, etj.

Përgjigjet e provimit do të shpallen ditën e enjte , më 16 Maj 2013 në gazetën Panorama si dhe në faqen zyrtare të fondacionit Sema www.sema.edu.al

Pas publikimit të rezultateve, fituesit do të kenë mundësinë të regjistrohen ne shkollat përkatëse në datat 20 Maj 2013-31 Maj 2013.

Si edhe për shtesat (rezervë) nga data 01 Qershor 2013-07 Qershor 2013.
Nxënësit duhet të paraqiten personalisht për regjitrimin në shkollë me këto dokumenta:

1. Raport mjekësor
2. Deftesë e pjekurisë (origjinale)
3. 2 fotografi