Punë Laboratori në orën e Biologjisë në Medresenë e Elbasanit

Disa fragmente nga ora mësimore e lëndës së Biologjisë ku u trajtua si punë laboratori : Qeliza bimore dhe qeliza shtazore, trajtimi dhe vëzhgimi i saj në mikroskop. Bashkë me nxënësit e klasës së 10-të në laboratorin e biologjisë përgatitëm preparate të qelizës bimore & shtazore dhe më pas i vezhguam në mikroskop. U nxorën përfundime shumë interesante të cilat do t’i trajtojmë edhe në orët në vijim.

pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-7 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-8 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-9 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-10 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-11 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-12 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-13 pune-laboratori-ne-oren-e-biologjise-ne-medresene-e-elbasanit-14