Rakatave Me Ujë

Si gjithmon edhe kete vit ne shkollen tone u be gara e raketave me uje qe tashme eshte bere nje zakon me date 04/03/2013. Ne gare moren pjese te gjithe klasat e 11`ta. Te ndara ne grupe mesatarisht u pergatiten 20 raketa. Gara e raketave ishte ne dy kategori: kategoria e dizajnit dhe ajo e lartesise. Per secilen kategori kishte 3 fitues, vendi i pare, i dyte dhe i trete.