Science Show

Nxënësit e Medresesë nën kujdesin e mësuesve të Kimisë dhe Fizikës, organizuan një program në brendësi të të cilit kishte video informuese, konkurs njohurish, demonstrime eksperimentesh, lojëra, dramatizime dhe gara, të gjitha këto të mbledhura në vatrën e shkencës. Të gjithë elementët e përgatitur nga nxënësit ishin sa informues aq edhe argëtues. Me aktivitete të këtilla synohet afrimi i nxënësve me lëndët shkencore duke treguar anën argëtuese të këtyre lëndëve.

Science Show (1) Science Show (2) Science Show (3) Science Show (4) Science Show (5) Science Show (6) Science Show (7) Science Show (8) Science Show (9) Science Show (10)