Seminar i ISSETI-T

Në ambientet e shkollës Medrese ” Liria ” u zhvillua një trajnim nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit për ti njohur mësuesit tanë me risitë e fundit në lidhje me metodat e mësimdhënies si dhe ligjet e një sistemi arsimor parauniversitar.

Seminar i ISSETI-T (2) Seminar i ISSETI-T (3) Seminar i ISSETI-T (5)