Seminar në Lidhje me Rrezikun e Përdorimit të Lëndëve Narkotike

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë së Qarkut Elbasan, specialistët e saj zhvilluan sot në shkollën tonë një bisedë mbi dukuritë që shqetësojnë rininë dhe shoqërinë tonë. Takimi u ndoq me shumë interes nga të pranishmit. Me shumë profesionalizëm ata përcollën tek nxënësit mesazhe të rëndësishme për pasojat negative që sjellin përdorimi i drogës, alkoolit dhe duhanit si në jetën private ashtu edhe në jetën familjare dhe atë shoqërore.

Drejtori i Medresesë Z .Yakup Sahin falenderoi drejtuesit e drejtorisë së qarkut dhe specialistët të cilëve u shprehu bashkëpunimin e dy institucioneve edhe në të ardhmen.

Seminar ne Lidhje me Rrezikun (1) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (2) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (3) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (4) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (5) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (6) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (7) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (8) Seminar ne Lidhje me Rrezikun (9)