Seminar për higjienë personale dhe kolektive në Shoqëri

Në ambientet e medresesë së Kavajës u mbajtë një seminarë nga doktori i shkollës sonë Erjon SUKAJ. Në këtë seminarë u bë informimi I nxënësve për rëndësinë e higjienës personale dhe kolektive në ambientet kolektive siç janë shkollat, klasat, konviktet etj.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC