Seminar për mësuesit e medresesë së Kavajës

Me dt: 11,02,2015, në ambientet e medresesë Hafiz Ali KORCA në qytetin e Kavajës u organizua një seminar me temë “mësimdhënie me qendër nxënësin”. Nga ky seminar mësuesit përfituan njohuri të reja përsa i përket metodologjisë së mësimdhënies dhe gjithashtu u njohën me modelet e reja të mësimdhënies,në mënyrë që arsimi i nxënësve të tyre të jetë sa më i frytshëm.

Ky seminar u mbajt nga qendra e kurseve ISSET për të gjithë stafin e mësuesve të kësaj medreseje.

SONY DSC  SONY DSC