Seminar për Sistemin e Drejtësisë në Shqipëri

Z. Ibrahim Feimi ka dhënë një seminar për nxënësit maturantë (djemtë) të shkollës sonë me temë Sistemi i Drejtësisë në Shqipëri.
Gjithashtu ai theksoi rëndësinë e zgjedhjes së degës së Drejtësisë e cila ju jep mundësi te shumta punësimi të diplomuarve në këtë degë.
Ndërsa nëndrejtori i shkollës z. Umit Avara foli mbi rëndësinë e të studiuarit në këtë periudhë të mbetur me qëllim motivimin e maturantëve…

Seminar_per Sistemin_e_Drejtesise (1) Seminar_per Sistemin_e_Drejtesise (5) Seminar_per Sistemin_e_Drejtesise (6)