Seminar trajnimi

Më datë 06.11.2014 në Medresenë e Korçës u organizua seminar trajnimi për nxënësit e kësaj shkolle nga ana e Policisë së Qarkut Korçë me temë: Parandalimi i lëndëve narkotike.
Në këtë seminar ju bë me dije nxënësve rreth dëmeve që sjellin këta lëndë dhe rreth dënimeve që i parasheh ligji për personat që kapen duke konsumuar këta lëndë.

Seminar trajnimi (1) Seminar trajnimi (2) Seminar trajnimi (3) Seminar trajnimi (4) Seminar trajnimi (5) Seminar trajnimi (6) Seminar trajnimi (7) Seminar trajnimi (8) Seminar trajnimi (9)