Medreseja e Korçës,
seminar trajnimi me drejtorët e shkollave
9-vjeçare dhe të mesme

Medreseja e Korçës, organizoi paraditen e 18 nëntorit, një seminar trajnimi me drejtorët e shkollave 9 -vjeçare dhe të mesme me temë: “Menaxhimi i institucioneve dhe kriza në sistemin parauniversitar’’.

Seminari trajtoi temat: “Kodi i etikës së mësuesit në sistemin parauniversitar, zgjidhja e konflikteve dhe krijimi i një klime miqësore në shkollë’’, “Të drejtat dhe detyrimet e stafit dhe nxënësve në institucionet arsimore’’ dhe “Teknologjia dhe rrjetet sociale. Problematika me të rinjtë’’.

Kjo veprimtari u zhvillua në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale Korçë dhe Universitetin Bedër.

Seminari u përshëndet nga Drejtori i Medresesë së Korçës, z. Sami Ikiz dhe drejtori i DAR-it Korçë, z. Kristaq Grabocka.

Në fund për pjesëmarrësit u shpërndanë certifikatat e trajnimit.

18 Nëntor 2014

Seminar trajnimi  (5)ff Seminar trajnimi  (6) Seminar trajnimi  (6)ff  Seminar trajnimi  (8)ff

Seminar trajnimi  (5) Seminar trajnimi  (6)

Seminar trajnimi  (7)ff

Seminar trajnimi  (3)Seminar trajnimi  (4)