Seminar Trajnimi- İnformatik

Më datë 31 janar 2015 nga ora 09:00 deri ne 12:00 në ambientet e Medresesë së Korçës u zhvillua një seminar me të gjithë mësuesit e Informatikës së shkollave të qarkut Korçë. Seminari u drejtua nga mësuesit Edlir Spaho dhe Enes Işık. Temat që u trajtuan ishin:- Hardware-i i kompjuterit, System Unit, Software i Kompjuterit,paketa Office 2010. Në fund u shpërndanë çertifikatat e frekuentimit të seminarit. Falenderojmë DAR Korçë për bashkëpunimin si edhe mësuesit pjesëmarrës.

Seminar Trajnimi- İnformatik (2) Seminar Trajnimi- İnformatik (4) Seminar Trajnimi- İnformatik (5)