Seminar Trajnimi

Fondacioni “SEMA” ne bashkepunim me universitetin “BEDER” organizoi ne seminar trajnimi. Orjantues per te ardhmen maturanteve te Medreseve, mete planifkimi i karijeres. Ne kete trajnim moren pjese ish maturantet e medreseve aktualisht Drejtori i Arsimit Prane KMSH Z. Altin SHIMA , Biznesmen Diaman Fiku, Shef i Zyres se Planifikim Karrieres ne Epoka Roland Hoxha.