Seminar trajnues

Më datë 12.09.2014 në sallën e konferencave pranë Medresesë së Korçës u mbajte seminar trajnues me mësuesit e rrethit të Korçës.

Seminar  trajnues (1) Seminar  trajnues (2)  Seminar  trajnues (4) Seminar  trajnues (5)