Seminari i Dar Elbasan ” Mësuesi Novator “

Në ambientet e shkollës së mesme Medrese “ Liria ” Elbasan u zhvillua Seminari me tematik : Mësuesi Novator. Qëllimi i këtij seminari ishte njohja me teknologjinë e re elektronike në mësimdhënie dhe me përditësimin e saj në proçesin mësimor . Në këtë seminar u pasqyruan metodat bashkëkohore të powerpoint-it dhe morën pjesë të gjithë mësuesit e Dar të Qarkut Elbasan.

Seminari i Dar Elbasan Mesuesi Novator (1) Seminari i Dar Elbasan Mesuesi Novator (2) Seminari i Dar Elbasan Mesuesi Novator (3) Seminari i Dar Elbasan Mesuesi Novator (4) Seminari i Dar Elbasan Mesuesi Novator (5) Seminari i Dar Elbasan Mesuesi Novator (6)