Seminari “Rëndësia e dhëmbëve
të shëndetshëm dhe pastërtia e tyre”
në medresenë e Korçës

Medreseja e Korçës organizoi seminarin me temë ‘’Rëndësia e dhëmbëve të shëndetshëm dhe pastërtia e tyre’’,në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale Shëndetësore Korçë. Mjekët informuan nxënësit në lidhje me masat parandaluese për sëmundjet e dhëmbëve dhe mjekimin e tyre.
Falenderojmë Drejtorinë Rajonale Shëndetësore Korçë dhe mjekët për bashkëpunimin.

Rendesia e dhembeve te shendetshem dhe pastertia e tyre (2)  Rendesia e dhembeve te shendetshem dhe pastertia e tyre (5) Rendesia e dhembeve te shendetshem dhe pastertia e tyre (6) Rendesia e dhembeve te shendetshem dhe pastertia e tyre (8)