Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor

Më datë 12.11.2014, në Medresenë e Tiranës u organizua seminar edukimi për nxënësit e kësaj shkolle nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Rrugore të Republikës së Shqipërisë me temë: Për një trafik sa më të sigurtë, drejtuar nga inspektori dhe specialist në Policinë Rrugore Z. İsmail Aliaj.
Në këtë seminar nxënësve ju shpjegua se si mund të tregojnë kontributin e tyre në minimizimin maksimal të aksidenteve dhe për të patur një jetë sa më të sigurtë në rrugë.

Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (1) Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (2)  Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (4) Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (5) Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (6) Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (7) Seminari Rreth Rregullave te Qarkullimit Rrugor (8)