Seminari trajnues për rregullat e qarkullimit rrugor

Në medresenë e Korcës u organizua seminar trajnimi me z. Alban Hoxha specialist i rregullores së komunikacionit rrugor. Qëllimi i këti seminari ishte që nxënësit të jenë të vetëdijshëm dhe të rrespektojnë rregullat e komunikacionit rrugor. Duke respektuar këto rregulla ulet numri i aksidenteve dhe numri i viktimave që në çdo vit është në rritje si rezultat i mosrespektimit të këtyre rregullave.

seminari-trajnues-per-rregullat-e-qarkullimit-rrugor-1 seminari-trajnues-per-rregullat-e-qarkullimit-rrugor-2 seminari-trajnues-per-rregullat-e-qarkullimit-rrugor-3 seminari-trajnues-per-rregullat-e-qarkullimit-rrugor-4