Shëtitje Në Dardhë e Klasës 11-B

Gjatë datave 22-23 Shkurt klasa e 11-B organizoi nje shëtitje ne Dardhë nën kujdesin e mesuesit kujdestar.  Gjatë kësaj shëtitje u organizuan aktivitete të ndryshme, si: vizitë në Medresenë e Korcës, ku u dha edhe një seminar nga drejtori i shkollës, ski në Dardhë etj.