Medreseja e Beratit organizoi një shëtitje në Kosovë me klasat e 10′ta

Me mbarimin e vitit shkollor 2012-2013 Medreseja e Beratit organizoi një shëtitje ne Kosovë me Nx. e klasave të dhjeta.

3-533x400 8-533x400 41-533x400 51-533x400 61-533x400