Shëtitje në Krujë dhe Elbasan nga nxënësit e medresesë së Korçës

Më datë 18-19 tetor mësuesi kujdestar Edmond Ceni bashkë me klasën e tij organizuan shëtitje në qytetet Elbasan dhe Krujë. Qëllimi ishte vizita e vendeve historike duke filluar nga kalaja e Krujës, pazarit, muzeut etj. Elbasani ishte destinacioni i dyte ku vizituam Medresenë Liria, kalanë e Elbasanit dhe disa vende tjera. Njohja e nxënësve me vlerat kulturore, historike, kombëtare të popullit tonë ishte qëllimi i këtë programi.

Shetitje ne Kruje dhe Elbasan nga nxenesit e medresese se Korce (2)  Shetitje ne Kruje dhe Elbasan nga nxenesit e medresese se Korce (4) Shetitje ne Kruje dhe Elbasan nga nxenesit e medresese se Korce (5) Shetitje ne Kruje dhe Elbasan nga nxenesit e medresese se Korce (6)