Shëtitje në Turqi me Klasat e 11′ta (Medreseja e Beratit)

Me mbarimin e vitit shkollor 2012-2013 Medreseja e Beratit organizoi një shëtitje ne Turqi me Nx. e klasave të 11’ ta. Kjo shëtitje u zhvillua në dy qytete të Turqisë. Në Stamboll dhe në Denizli.