Shkembim eksperiencash midis shkollave ‘ Liria ” dhe ” Fejzullah Guranjaku “

Në shkollë tonë u organizua një orë laboratori në lëndën e biologjisë nga mesuesi i biologjisë Danjel Çela dhe mësuesja e biologjisë së shkollës Fejzullah Guranjaku. Në orën e laboratorit nxënësit e klases së 5-të përgatitën eksperimente dukë vëzhguar qelizën e qepës, drurit dhe myshqeve. Nxënësit mbeten të kënaqur dhe shprehën dëshirën e një bashkupinimi sa më të mirë midis shkollave.

Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (1) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (2) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (3) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (4) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (5) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (6) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (7) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (8) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (9) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (10) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (11) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (12) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (13) Shkembim eksperiencash midis shkollave ' Liria dhe Fejzullah Guranjaku (14)