Shkollat Mike Në Javën e Anglishtes Në Medresenë e Tiranës

Ditën e mërkurë dhe të premte miqtë e javës së anglishtes ishin shkollat 9-vjecare të Tiranës. Të ftuarit patën mundësinë të përjetojnë atmosferën e kësaj jave. Ata u pritën me një program në sallën e konferencave që u organizua nga nxënëset e Medresesë, tërësisht në gjuhën anleze.

Programi u përqëndrua në disa pika kryesore si paqja, dashuria, toleranca dhe mirëkuptimi.

Nxënësit miq shëtitën gjithashtu edhe katin e tretë të shkollës ku u njohën nga afër me objektet dhe personalitetet më të rëndësishëm të Britanisë së Madhe dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe me disa nga kulturat e këtyre vendeve.

Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (2) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (3) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (5) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (6) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (7) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (8) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (9) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (10) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (11) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (12) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (13) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (14) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (15) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (16) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (17) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (18) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (19) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (20) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (21) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (22) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (23) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (24) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (25) Shkollat Mike Ne Javen e Anglishtes Në Medresene e Tiranes (26)