Shpërndarja e çmimeve te olimpiadës se matematikës dhe anglishtes

Shkolla e mesme  Medrese  “ Liria ” Elbasan në bashkëpunim me drejtorinë  Arsimore  Rajonale  Elbasan organizoi në ambientet e saj më datë 21 mars 2015 olimpiadën në lëndën e Matematikës dhe të gjuhës Angleze për klasat e 9-ta  shkollave të rrethit .Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 250 nxënës.

Më datë  08 prill 2015 u shpallën fituesit  në një ceremoni të organizuar enkas nga drejtori i Medresesë  “ Liria“ Z. Yakup Şahin.T ë pranishëm ishin nxënësit fitues,Prindër nxënësish,Drejtues shkollash, si dhe përfaqësuesja e DAR Elbasan Znj. Silvana Paralloj.

Drejtori i shkollës  Yakup Şahin ,përfaqësuesja e DAR  theksuan rolin e madh që kanë këto shkenca në formimin e brezit të ri .

Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (1) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (3) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (4) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (6) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (7) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (8) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (9) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (10) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (11) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (13) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (14) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (15) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (16) Shperndarja e cmimeve te olimpiades se matematikes dhe anglishtes (18)