Stafi i Medresesë së Tiranës Dhuron Gjakë

Ditën e premte më datë 30.10.2015 prane ambjenteve të Medresesë së Tiranës u realizua në mënyrë vullnetare një seancë dhurimi gjaku. Drejtori i shkollës z.Omer Calis dhe stafi i mësuesve kontribuan për kryqin e kuq shqiptar duke dhënë 9 njësi gjak. Urojmë që ky bashkëpunim të jetë i vazhdueshëm mes këtyre dy institucioneve.

Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (1) Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (2) Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (3) Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (4) Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (5) Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (6) Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (7)  Stafi i Medresess se Tiranse Dhuron Gjake (9)