Ta Njohim dhe ta Duam Profetin Tonë

Me rastin e afrimit të ditëlindjes së profetit Muhamed (a.s) në Medresenë e Korçës u zhvillua një seminar me temë ” Ta Njohim dhe ta Duam Profetin Tonë”. Ky seminar u mbajt nga z. Veton Tulla, teolog dhe profesor në Universitetin BEDER. Z. Veton Tulla foli për dashurinë dhe mëshirën e Profetit. Gjithashtu, ai theksoi rëndësinë e njohjes së Profetit dhe ndjekjes së traditës profetike..

Ta Njohim dhe ta Duam Profetin Tone (3) Ta Njohim dhe ta Duam Profetin Tone (4) Ta Njohim dhe ta Duam Profetin Tone (5)