Takim me prindërit e nxënësve të klasave të 10-ta

Më datë 13.02.2015 Medreseja e Korçës organizoi takim me prindërit e nxënësve të klasave të 10-ta. Në këtë takim u diskutuan disa çështje që kanë të bëjnë me ecurinë mësimore të nxënësve dhe sjelljen e tyre.

Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (1) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (2) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (4) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (5) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (8) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (9)