Takim me prindërit e nxënësve të klasave të 10-ta

27/03/15 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 10-ta, ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri më tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime. Gjatë takim u diskutuan çështje që kanë të bëjnë me ecurinë mësimore të nxënësve dhe sjelljen e tyre.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC