Takim me prindërit e nxënësve të klasave të 10-ta

Më datë 17.10.2014 Medreseja e Korçës organizoi takim me prindërit e nxënësve të klasave të 10–ta. Në këtë takim u diskutua ecuria mësimore e nxënësve dhe sjelljet e tyre.

Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (1) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (2) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (3) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (4) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 10-ta (6)