Takim me prindërit e nxënësve te klasave të 11-12

Më datë 24-31.10.2014 Medreseja e Korçës organizoi takim me prindërit e nxënësve të klasave të 11-12. Në këtë takim u diskutuan disa pika që kanë të bëjnë me ecurinë mësimore të nxënësve, sjelljen e tyre.

Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 11-12 (1) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 11-12 (2) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 11-12 (4) Takim me prinderit e nxenesve te klasave te 11-12 (5)