Takim me prindërit në medresenë e Kavajës

30/10/15 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 11-ta, ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri më tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime. Gjatë takim u diskutuan çështje që kanë të bëjnë me ecurinë mësimore të nxënësve dhe sjelljen e tyre.

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja

medreseja