Takim me prindërit në Medresenë e Korçës

Më datë 18-19.02.2015 Medreseja e Korçës organizoi takim me prindërit e nxënësve të klasave të 11-12. Në këtë takim u diskutuan disa çështje që kanë të bëjnë me ecurinë mësimore të nxënësve, sjelljen e tyre.

Takim me prinderit ne Medresene e Korces (1)  Takim me prinderit ne Medresene e Korces (5) Takim me prinderit ne Medresene e Korces (6) Takim me prinderit ne Medresene e Korces (8)