Tani ne do të lexojmë vetë Kur’anin Famëlart!

Në medresenë Hafiz Ali Korça në Kavajë u organizua ceremonia për nxënësit e klasave të 10-ta të cilët kanë kaluar në leximin e Kur’anit Famëlartë. Në këtë program të organizuar nga vetë nxënësit ishin të ftuar Myftiu i qytetit të Kavajës , përfaqësuesi i Komunitetit Musliman z. Lauren Luli si dhe prindërit e vetë nxënësve. Në fund të programit u shpërndanë çertifikata për të gjithë nxënësit. Stafi i shkollës i uron të gjithë nxënësve që Kur’anin Famëlartë ta lexojnë sa më shumë dhe iu bëftë dritë dhe udhëzimë në çdo hap të jetës.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC