Programi për Kur’anin Famëlartë në medresenë e Elbasanit

Në medrese “ Liria ” në Elbasan u organizua ceremonia për nxënësit e klasave të 10-ta të cilët kanë kaluar në leximin e Kur’anit Famëlartë. Në këtë program të organizuar nga vetë nxënësit ishin te ftuar edhe prindërit e vetë nxënësve. Në fund të programit u shpërnda libri i “ Kur’anit ” për të gjithë nxënësit. Stafi i shkollës i uron të gjithë nxënësve që Kur’anin Famëlartë ta lexojnë sa më shumë dhe iu bëftë dritë dhe udhëzimë në çdo hap të jetës.

Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (1) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (2) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (3) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (4) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (5) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (6) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (7) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (8) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (9) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (11) Tashme nxenesit e lexojne vete “ Kur’anin Famelart ” (12)