“Vëzhgimi i qelizave në mikroskop” në medresenë e Beratit

Nxënësit e klasës X zhvilluan në laborator temën mësimore “Vëzhgimi i qelizave në mikroskop”. Për një vëzhgim të hollësishëm të qelizave të botës bimore dhe shtazore nxënësit ishin ndarë në grupe, ku secili grup kishte përgatitur materialet përkatëse për kryerjen e detyrës. Gjatë vëzhgimit nxënësit përcaktuan dallimet thelbësore midis dy llojeve të qelizave. Ndërsa në fund të orës së mësimit, ata fotografuan qelizat në mikroskop.

vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-1 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-2 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-3 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-4 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-5 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-6 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-7 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-8 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-9 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-10 vezhgimi-i-qelizave-ne-mikroskop-ne-medresene-e-beratit-11