Vizita e Drejtoreshës së
Drejtorisë Arsimore Tiranë
në Medreseja e Tiranës

Vizita e Drejtoreshes se Drejtorise Arsimore (1)  Vizita e Drejtoreshes se Drejtorise Arsimore (10) Vizita e Drejtoreshes se Drejtorise Arsimore (12) Vizita e Drejtoreshes se Drejtorise Arsimore (16) Vizita e Drejtoreshes se Drejtorise Arsimore (17) Vizita e Drejtoreshes se Drejtorise Arsimore (18)