Vizita e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Elbasan

Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan bashkë me disa policë praktikantë bënë një vizitë në medresenë e Elbasanit. Ata vizituan ambientet e brendshme të shkollës, vëzhguan mënyrën se si jepej mësimi nga ana pedagogjike më anë të mjeteve moderne. Prestarët e stafit të policisë mbetën të kënaqur ku shprehen pikëpamje pozitive për teknologjinë e përparuar të mësimdhënies në shkollën tonë.

Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (1) Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (2) Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (3) Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (4) Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (5) Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (8) Vizita e Drejtorise se Policise se Qarkut Elbasan (9)