Vizita e kryetarit te bashkisë Cërrik

Kryetari i bashkisë Cërrikut zhvilloi një vizitë në medresenë “Liria” Elbasan. Ku shprehu dëshirë për një bashkëpunim më  të  mirë me fondacioni “Sema” të shfrytëzojmë ambientet e vjetra të medresesë “Liria”. Kryetari i bashkisë është i gatshëm të ndihmojë shfrytëzimin e ambienteve të vjetra të medresesë.

Vizita_e_kryetarit_te_bashkise_Cerrik