Vizita e shkollës Ptoleme Xhuvani

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet shkollave Medreseja Liria ftoi për një vizitë stafin pedagogjik të shkollës 9-vjeçare Ptoleme Xhuvani. Mësuesit vizituan ambientet e brendshme të shkollës, panë mënyrën se si jepej mësimi nga ana pedagogjike më anë të mjeteve moderne. Mësuesit ngelën të kënaqur ku shprehën bindjet pozitive.

Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (1) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (3) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (4) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (5) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (6) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (7) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (8) Vizita e shkolles Ptoleme Xhuvani (9)