Vizita e shkollës “ Qamil Guranjaku ” në medresenë e Elbasanit

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet shkollave Medreseja Liria ftoi për një vizitë stafin pedagogjik të shkollës 9-vjeçare Qamil Guranjaku. Mësuesit vizituan ambientet e brendshme të shkollës, panë mënyrën se si jepej mësimi nga ana pedagogjike më anë të mjeteve moderne. Mësuesit ngelën të kënaqur ku shprehën bindjet pozitive.dhe pjesmarrjen e tyre në disa aktivitete se bashku.

Vizita e shkolles “ Qamil Guranjaku ” ne medresene e Elbasanit (1) Vizita e shkolles “ Qamil Guranjaku ” ne medresene e Elbasanit (2) Vizita e shkolles “ Qamil Guranjaku ” ne medresene e Elbasanit (3) Vizita e shkolles “ Qamil Guranjaku ” ne medresene e Elbasanit (4) Vizita e shkolles “ Qamil Guranjaku ” ne medresene e Elbasanit (5) Vizita e shkolles “ Qamil Guranjaku ” ne medresene e Elbasanit (6)