Vizita me drejtorët e shkollare të qytetit të Korçës në strugë dhe Ohri

Më datë 13.12.2014 Medreseja e Korçës në bashkëpunim me Drejtorin Arsimore të Qytetit të Korçës organizuan vizitë në qytetin e Strugës dhe të Ohrit, në këtë vizitë morën pjese 18 drejtor te shkollave te qytetit të Korçës dhe 4 përfaqësues nga drejtoria arsimore e qytetit të Korçës. Vizita kishte si synim njohjen nga afër me historinë, kulturën, traditën dhe monumentet historike që kanë këto dy qytete.
Medreseja e Korçës falenderon për pjesmarjen në këtë vizitë.

Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (2) Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (4) Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (5) Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (7) Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (8) Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (10) Vizita me drejtoret e shkollare te qytetit të Korces në struge dhe Ohri (12)