Vizita nga Stafi i “Sotir Gurra” dhe “Naum Veqilharxhi”

Në kuadër të bashkëpunimit me shkollat e qytetit Korçë Medreseja e Korçës organizoi takime me stafet pedagogjike të shkollave 9-vjeçare “Sotir Gurra” dhe “Naum Veqilharxhi” . Pasi vizituan ambientet e shkollës sonë të ftuarit folën për problemet e arsimit në ditët e sotme dhe se ç’masa mund të merren për ta përmirësuar atë.

Vizita nga Stafi i Sotir Gurra dhe Naum Veqilharxhi (1) Vizita nga Stafi i Sotir Gurra dhe Naum Veqilharxhi (2) Vizita nga Stafi i Sotir Gurra dhe Naum Veqilharxhi (3) Vizita nga Stafi i Sotir Gurra dhe Naum Veqilharxhi (4)