Vizitat në Medresenë e Korçës

Në Medresenë e Korçës ka patur vizita nga përfaqësues të disa prej shkollave 9-vjeçare të fshatrave të Korçës. Janë mirëpritur stafi mësimor i shkollave:’’Voskop’’,’’Orman Pojan’’ si dhe shkollat 9-vjeçare Rëmbes. Mësuesit kanë vizituar ambientet e shkollës,kryesisht laboratorët mësimore ku edhe janë prezantuar nga mësuesit e lëndës me procesin e zhvillimit të një ore mësimore në medrese. Në fund gjatë koktejit mësuesit homologë kanë shkëmbyer midis tyre ide për mbarëvajtjen e procesit mësimor. Falenderojmë mësuesit për pjesëmarrjen si dhe mirëpresim shkollat e tjera.

Vizitat ne Medresene e Korces (0) Vizitat ne Medresene e Korces (1) Vizitat ne Medresene e Korces (2) Vizitat ne Medresene e Korces (4)