Vizitë e DAR-Korçë në Medrese

Më datë 30/01/2015 Drejtori i Drejtorisë Arsimore Korçë së bashku me stafin e DAR Korçë vizituan Medresen e Korçës ku u pritën nga drejtori i shkollës z. Sami Ikiz dhe nëndrejtori. Në këtë takim u bisedua edhe rreth procesit mësimor dhe bashkëpunimin që ka DAR Korçë me shkollën tonë.

Vizite e DAR-Korce ne Medrese (3) Vizite e DAR-Korce ne Medrese (4)