Vizitë e Drejtoreshës së Arsimit së Tiranës në Medresenë e Tiranës

Znj. Mimoza Kuqi e shoqëruar nga pjestarë të DAR të Tiranës vizituan Medresenë e Tiranës. Ishte një vizitë frytdhënëse në aspektin shkëmbimit të ideve në lidhje me metodat dhe  rrugët që duhen ndjekur për të pasur një arsim sa më cilësor. Përgjatë takimit drejtoresha e arsimit shprehu vlerësimin dhe konsideratën ndaj medresesë si institucion serioz  dhe efektiv në edukimin dhe arsimimin e brezave te rinj, duke u dhënë atyre  baza të forta morale dhe shkencore njëkohësisht. Gjatë  bisedës me drejtorin  e Medresesë,  u diskutuan edhe plane për projekte të përbashkëta në  një të ardhme të afërt, të cilat mund të kontribuojnë në rritjen e nivelit arsimor të shkollave tona.

Vizite_Drejtoreshes_se_Arsimit_se_Tiranës_në_Medresenë e Tiranës (3) Vizite_Drejtoreshes_se_Arsimit_se_Tiranës_në_Medresenë e Tiranës (4) Vizite_Drejtoreshes_se_Arsimit_se_Tiranës_në_Medresenë e Tiranës (5) Vizite_Drejtoreshes_se_Arsimit_se_Tiranës_në_Medresenë e Tiranës (6) Vizite_Drejtoreshes_se_Arsimit_se_Tiranës_në_Medresenë e Tiranës (7) Vizite_Drejtoreshes_se_Arsimit_se_Tiranës_në_Medresenë e Tiranës (8)