Vizitë e Rrallë ne Medresenë e Tiranës

Ditën e djeshme të ftuarit e shkollës sonë ishin stafi drejtues dhe nxënësit e shkolles së te verbërve. Të ftuarit në fillim, me duartrokitjet e tyre te përzemerta ndoqën programin që kishin pregatitur nxënësit e shkollës e më pas sëbashku hengrën drekën e pregatitur për ta. Në këtë aktivitet u theksua mesazhi se të gjithe njerëzit janë të barabartë dhe se askush nuk duhet ta ndjejë veten te nënvleresuar por si krijesat më të larta te Allahut.