Vizitë në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë

Një vizitë është zhvilluar sot në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë nga nxënësit fitues të medaljes së argjendë në INEPO,shoqëruar nga mësuesi dhe drejtori i shkollës. Ata janë pritur nga Kryetari i KMSH Z. Skënder Bruçaj i cili shprehu falenderimin dhe vlerësimin maksimal për këta nxënës dhe për shkollën Hafiz Ali Korça për këtë arritje të lavdërueshme,dhe uroi që kjo gjë të vazhdohet edhe në vite të ardhshme nga të gjitha medresetë e Shqipërisë,ku ato të bëhen nismëtare të dijes e shkencës.

Komunitetin_Mysliman  (1) Komunitetin_Mysliman  (2) Komunitetin_Mysliman  (3)